УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ДГ”КОЛЕДАРЧЕ” ЗА 2018г.
ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26.03.2018г. ОТ 12.30ч. ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 


Детска градина “Коледарче” се намира в кв. Долно Езерово.

Към нея има открит филиал в кв. Лозово. В детското заведение има 6 градински и 1 ясленска групи – от тях 2 градински групи са в кв. Лозово.

Сградите в двата квартала са новопостроени и отговарят на всички стандарти за пълноценно възпитание и обучение на децата. Обзавеждането в групите е изцяло ново, съобразено с възрастовите особености на децата и съвременните изисквания. В двете сгради има физкултурни салони, кухни и перални – оборудвани с професионални уреди. Дворовете са просторни, с обособени площадки за всяка група, с люлки, пързалки, къщички, пясъчници.

В ДГ “Коледарче” работи екип от високо образовани и квалифицирани учители, отдадени на децата и професията си. Педагогическият колектив се отличава с хуманно отношение и педагогически такт към децата.  Именният ден на детското заведение е на “Коледа”.
Предлагаме допълнителни дейности по желание на родители и деца.